ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศิลป์ พีระศรี
dot
ทัศนศิลป์
dot
bulletศิลปินแห่งชาติของไทย
bulletเทิคไท้มหาราชินี
dot
จดหมายข่าว

dot
bulletทัศนศิลป์
bulletดนตรีไทย
bulletนาฏศิลป์ไทย
bulletนาฏศิลป์สากล
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
bulletดนตรีสากล
dot
เกียรติยศการแสดง
dot
bulletเกียรติยศการแสดง
bulletเด็กไทยก้าวใหม่ก้าวไกลกว่า
bulletลูกเสือเอเซียแปซิฟิก
bulletข้อสอบ e-bookเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพพิมพ์ article

เป็นกระบวนการสร้างภาพที่เกิดจากการพิมพ์กดประทับลงบนแผ่นพื้น  แม่พิมพ์ทีใช้อาจเป็นแม่พิมพ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ  หรือแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึน  ภาพที่เกิดจากแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะได้ภาพที่กลับจากซ้ายเป็นขวา  มีการพิมพ์แบบ stencil  หรือแม่พิมพ์ฉลุที่จะให้ภาพเหมือนแม่พิพม์

 การพิมพ์ภาพพื้นผิว
 
ในกระบวนการพิมพ์ภาพโดยวิธีการฝน ถู สีลงบนแผ่นกระดาษที่ทับอยู่บนผิวหน้าของวัตถุที่มีลักษณะหยาบแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่


  Happy  น.ส. พอจิต  พรภักดีวัฒนา  ภาพต้นไม้ที่เกิดจากการพิมพ์พื้นผิวด้วยวิธีการฝนดินสอบนวัสดุ
 
     สเตโกเซารัส  น.ส.ธัญญกานต์  กล้าผจญ  ภาพไดโนเสาร์และทิวทัศน์ใช้การฝนดินสอสีบนพื้นผิวที่สอดคล้องกับสี่งต่างๆ
 

  Tran  น.ส..วราลี  ศรีธนากริช  การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยหารฝนดินสอ  แสดงพื้นผิวต่างๆ
 
 สับสน  นายวัศรุต  ยวนบรรเจิด  ภาพที่เกิดจากการพิมพ์พื้นผิวด้วยวิธีการฝนดินสอบนวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ

 
  น.ส. จิรัลย์  สัตยาดม  ภาพพิมพ์พื้นผิวด้วยวิธีการฝนดินสอบนแม่พิมพ์กระดาษน.ส.บงกชกร  วรรณีเวชศิลป์  ภาพพิมพ์พื้นผิวด้วยงิธีการฝนดินสอบนแม่พิมพ์กระดาษ
    
       กรุงเทพฯหมายเลข1  ศิลปินมาโนช  คงกะนันท์  ภาพพิมพ์ยางแกะ ทำขึ้นในปี 2525 แสดงวิถีของคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับวัด  วิธีทางน้ำ และบ้านเรือนทีอยู่อาศัย โดยแสดงรูปทรงง่ายๆแบบเรขาคณิต                  2535  ศิลปิน ภู พ้วพันธ์สกุล  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม เป็นการจัดองค์ประกอบด้วยการใช้เส้น รูปร่างสร้างน้ำหนัก บริเวณและมิติ  สื่อวัสดุ 
   วัสดุที่ใช้ในการสร้างพื้นผิว ได้แก่ กระดาษ ดินสอสี วัสดุที่มีผิวขรุขระ

  ข้อควรรู้
    ผิววัสดุที่แตกต่างกัน จะให้ความรู้สึกทางความงามที่แตกต่างกัน

    การพิมพ์เกิดจากส่วนนูนหรือส่วนร่องลึกของแม่พิมพ์ก็ได้
ดนตรีสากล

หลักเกณฑ์การขอวิทยะฐานะใหม่ article
กีฬาสีประเพณีสตรีวิทยา
มุทิตา คารวะพระคุณครู article
การระบายสีน้ำ article
การวาดเส้นแรเงา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.