ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศิลป์ พีระศรี
dot
ทัศนศิลป์
dot
bulletศิลปินแห่งชาติของไทย
bulletเทิคไท้มหาราชินี
dot
จดหมายข่าว

dot
bulletทัศนศิลป์
bulletดนตรีไทย
bulletนาฏศิลป์ไทย
bulletนาฏศิลป์สากล
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
bulletดนตรีสากล
dot
เกียรติยศการแสดง
dot
bulletเกียรติยศการแสดง
bulletเด็กไทยก้าวใหม่ก้าวไกลกว่า
bulletลูกเสือเอเซียแปซิฟิก
bulletข้อสอบ e-bookเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปินแห่งชาติของไทย

องศ์ประกอบศิลป์.วัสดุอุปกรณ์.การเขียนสีน้ำ
องค์ประกอบศิลป์ Element of Composition

       เป็นส่วนประกอบพื้นฐานย่อยๆที่สำคัญของศิลปะ เมื่อนำมาประสานรวมกันก็จะเกิดเป็นรูปร่างให้ปรากฏเห็นได้ในงานจิตรกรรม   โดยใช้หลักการจัดวางในเรื่องของprinciple of composition มาสร้างสรรเป็นผลงามที่สวยงาม
จุด (Point) เป็นส่วนเริ่มต้นขององค์ประกอบศิลป์ เมื่อรวมตัวหรือใกล้กันจะเกิดอิทธิพล เกิดองค์ประกอบอื่น เช่น เส้น น้ำหนัก
เส้น (Line) เป็นร่องรอยการขูดขีดเกิดรูปร่าง รูปทรงหรือแสดงขอบเขตเส้นแต่ละประเภทให้ความรู้สึกแตกต่างกัน เช่น เส้นตรงรู้สึกสงบ เส้นโค้งรู้สึกเคลื่อนไหว
รูปร่าง (Shape) คือ เส้นเชื่อมวนต่อกันเป็นรูปร่าง มีลักษณะเป็นสองมิติ คือด้านกว้างกับด้านยาวแบ่งเป็นรูปร่างแบบเรขาคณิตและแบบอิสระ
รูปทรง (Form) ประกอบด้วยความกว้าง ยาว และความหนามีลักษณะเป็นสามมิติ ส่วนเนื้อที่ในอากาศมีปริมาตร
น้ำหนัก (Toue) คือ ระดับความเข้มของสีบนวัตถุ ใช้ประโยชน์ในงานจิตรกรรมมาก ช่วยเรื่องระยะ ความตื้นลึก ความรู้สึกหนักเบา
สี (Color) ในงานจิตรกรรมใช้สีวัตถุธาตุผสมเกิดเป็นสีต่างๆ ให้ความรู้สึกต่างๆกัน แบ่งเป็นวรรณะร้อน,เย็น มีอิทธิพลมากในงานจิตรกรรม
พื้นผิว (Texture) สร้างความรู้สึกจิตสัมผัสและการสัมผัส ให้อิทธิพลต้องความรู้สึกต่างๆในแต่ละลักษณะพื้นผิว

What Drawing  ตามพจนานุกรมศิลปะภาพวาดเส้นคือภาพซึ่งวาดเป็นเส้น  ซึ่งอาจมีความสมบูรณ์ในตัวเอง หรือ อาจเป็นเพียงเส้น  ร่างก็ได้ ้ หรืออาจแต่งเติมด้วยสีเพื่อสร้างแสงเงาให้เด่น  ชัดยิ่งขึ้น การสร้างภาพด้วยวิธีนี้ให้ผลได้หลายลักษณะ  ตามแต่เจตนา ของศิลปิน หรือจุดประสงค์ที่นำไปใช้เช่น  การวาดด้วยดินสอ (pencil Drawing)หรือถ่าน(CharcoalDrawing)ฯลฯ..

     

 

วาดเส้นเพื่ออะไร(what for)  ดรออิ้งเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกสถาบันทางศิลปะต้องสอน  และมักใช้เป็นวิชาที่ใช้ในการคัดเข้าเรียนต่อ ในสมัยก่อน  อาจวาดเพื่อเป็นการบันทึกภาพ การสรุปข้อมูล ศึกษา  รายละเอียดเพื่อการศึกษา ปัจจุบันถูกนำมาเป็นวิชา  สำคัญพื้นฐานในศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะจิตรกรรม  ประติมากรรมสถาปัตยกรรม หรือศิลปประยุกต์  มัณฑนศิลป์จะเห็นว่าเด็กที่เรียนสายเหล่านี้ต้องผ่าน  การเรียนและฝึกฝนมาจนชำนาญเพื่อไปเสริมกับราย  วิชาอื่นๆที่ต้องเรียนได้อย่างดีและกลมกลืน  บางคนถ้าเรียนศิลปะตั้งแต่เด็ก อาจต้องเรียน  วิชานี้ถึง 7 ปีกว่าจะจบปริญญาตรี เรียนแล้วเรียนอีก  วาดแล้ววาดอีก วาดหุ่นนิ่ง วาดทิวทัศน ซีสเคป  แลนด์สเคป วาดสัตว์ วาดพอร์ทเตรด  วาดฟิกเกอร์ แล้วก็ได้ประโยชน์ต่อวิชาอื่นจริงๆ  พอไปปั้นก็จะช่วยให้แม่นเข้าใจสัดส่วน กล้ามเนื้อ  ในวิชาเพ้นท์ก็ได้สัดส่วนแสงเงาเปอร์สเปคตีฟถูก  ม่มั่วคราวนี้พอมาประยุกต์เรียนในหลักสูตรของ  สายสามัญในเวลาที่จำกัดความสำคัญของระบบการเรียน จึงต้องปรับทุกๆอย่างให้เหมาะสมทั้งเกณฑ์และเนื้อหา


มีรูปแบบอะไรบ้าง(What patterns) 
ถ้าจะจับรูปแบบใหญ่ๆในการแสดงออกของงานจิตรกรรม  และดรออิ้งน่าจะคล้ายกันหมายถึงไม่ได้มาดุกันตามภาพ  ที่เห็นว่าเป็นรูปคน รูปวิวรูปสัตว์ น่าจะนับที่โครงสร้างใหญ่ ่เป็นสัก3 แนวทางการแสดงออกคือ
1.
แนวRealisticหรือรูปธรรมคือวาดแสดงรูปแบบที่พบเห็น  ตามลักษณะธรรมชาติโดยไม่ได้ ไปแปลงบิดเบือนอะไรจากของจริง
2.
แนวSemiAbstractหรือกึ่งนามธรรมคือภาพมีการ  ตัดทอนลดรูปลดส่วนโดยอาจอาศัยรูปทรงรูปร่างจาก  ธรรมชาติมาเป็นส่วนบางทีเรียกแนวIdealismคือเป็น  ความคิดจินตนาการจากธรรมชาติหรือคิดคำนึง
3.
แนวนามธรรม(abstract)ภาพในรูปแบบนี้ไม่ได้คำนึงหรือยึดรูปร่างของวัตถุในธรรมชาติเป็นที่ตั้งแต่จะเน้นการแสดงออกทางความงามควาเป็นสุนทรียภาพทางความความคิดอารมณ์ด้วยการอาศัยใช้ทัศนธาตุมาสื่อออกเป็นผลงาน
ซึ่งอาจเรียกศิลปะไม่แสดงลักษณ์(non-representation art)

 

(what Tool)  ในภาคเรียนแรกเราจะเรียนรู้และฝึกวาด

ดรออิ้งกันแบบ  ง่ายๆและสรุปให้จบลงในเวลาอันสั้น เครื่องมือพื้นฐานก็มี
1.
กระดานรองเขียน มีขายแบบกระดานขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กเลือกเอาแบบใหญ่นะจุดประสงค์คือโต๊ะเคลื่อนที่
นั่นเองเผื่อไปเขียนนอกห้องเรียน ห้องศิลปะของเรา
นักเรียนนั่งพื้นไม่มีกระดานเสร็จแน่
2.
ตัวหนีบมีมากมายหลายอย่างจุดประสงค์ก็หนีบกระดาษ
เข้ากับกระดานรองไง 2ตัวน่าจะพอ
3.
กระดาษปอนด์ประมาณ60-80ปอนด์หรือกระดาษปรู้ฟ
เลือกเอาเผื่อวาดสวยกระดาษปอนด์จะเก็บได้ทนกว่า
4.
ดินสอ วาดผิดก็ลบได้ มีให้เลือกหลายเกรดแรเงา
ก็ดำหน่อยเช่น5b 6b ถ้าดำไม่พอก็ใช้EEซึ่งเราจะฝึก
คุมน้ำหนักกันในบทเรียนแรกๆ ส่วนอื่นๆ
เช่นยางลบ มีดเหลาดินสอหรือวัสดุอื่นๆเกรยอง ชาโคล
จะขอข้ามไป

คำถามชวน

คิด
1. ถ้านักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนสายสามัญเพิ่งจะเริ่ม
เรียนดรออิ้ง นักเรียน อยากวาดภาพอะไร?
2.ในเวลาอันสั้นที่จะได้มาเรียนกันนักเรียนอยากรู้
อะไรในวิชาวาดเส้น?
3.นักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่าจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
4.นักเรียนจะแสดงออกในจินตนาการอันยิ่งใหญ่ตามวัย
ตามวุฒิภาวะ ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต
ในรูปแบบของงานวาดเส้น โดยจะสื่ออะไรและป็นภาพอะไร?


การระบายสีน้ำ  Watercolours Technique
การระบายสีน้ำ มักใช้หลายๆเทคนิคผสมเข้าด้วยกัน ไม่นิยมใช้สีขาวหรือสีดำ มักใช้การเว้นให้เห็นกระดาษแทนสีขาว จะแสดงลักษณะพิเศษของสีน้ำคือความโปร่งใส สะอาด การแทรกซึมรุกรานของสี ความสดใสและความอิ่มตัวของสี ต้องเป็นผู้ที่รู้จักการวางแผนในการเขียนภาพ ไม่เขียนซ้ำทับจะเกิดการสีตายหรือสีเน่า เขียนจากสีอ่อนไปเข้มมีเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญและใช้บ่อยๆดังนี้

Wet on Wet  การระบายแบบปียกบนเปียกเป็นเทคนิคที่โดดเด่นที่สุดของสีน้ำเป็นการระบายสีลงบนพื้นที่ยังเปียกอยู่จะ  เกิดการรุกรานแทรกซึมกระจาย  ของสีให้ความรู้สึกนุ่มนวลสวยงาม

Wet on Dry เป็นพื้นฐานของการเขียนในรูปแบบ  ปกติคือบนกระดาษที่แห้งผสมสีเหลวปกติ

Dry on Dry  ระบายสีที่ค่อนข้างข้นบนพื้นหรือ  สีที่ระบายแห้งแล้วมักใช้แรงกดพู่กัน  น้ำหนักต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นผิว  ในส่วนที่ต้องการ

Glazing  คือการซ้อนทับของสีใหม่บนสีที่แห้งแล้ว  เกิดเป็นชั้นซ้อนกันสวยงามเช่นการสร้างแสงเงาต่างๆ

ศิลปินแห่งชาติ

        ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างดี  มีผลงานต่อเนื่องยาวนาน  จนผลงานและแนวคิดของท่านมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้

  เฟื้อ  หริพิทักษ์   ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๒๘ (จิตรกรรม)

 

     "รูปสาวอิตาเลียน"

 เฟื้อ  หริพิทักษ์  ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม  และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะไทย  เคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ถึง ๓ ครั้งและรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๓ เหรียญทองแดง๑ ครั้ง ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในสาขาจิตรกรรม  ผลงานของ เฟื้อ  หริพิทักษ์ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะแรกประมาณ  พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๔ เป็นแนวอิมเพรสชั่นนิสม์  ระยะที่สอง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๒ มีลักษณะเป็นงานทิวทัศน์สมัยใหม่ ระยะที่สาม ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ มีลักษณะหลากหลายแนวทางไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๒๙(ประติมากรรม)

                                                                        " รูปลูกแพะ"

        ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์ เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียงในการสร้างงานประติมากรรมแบบเหมือนจริง  ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับ ๑ เหรียญทอง จากการเเสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ๓ ครั้ง ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมในสาขาประติมากรรม  ผลงานของ ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์ มีทั้งเป็น พระพุทธรูป พระบรมรูป  และพระราชานุสารวีย์ ต่างๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นรูปปั้นสัตว์ในอิริยาบทที่งดงามน่าประทับใจประสงค์  ปัทมานุช   ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๒๙  (จิตรกรรม)


                                                                     "รูปจันทร์แรม"
  
  ประสงค์ ปัทมานุช มีความสามารถสร้างสรรค์ ได้ทั้งจิตรกรรมไทย และจิตรกรรมสากล เป็นผู้บุกเบิกจิตรกรรมไทย และสากลยุดใหม่ และเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ขึ้น โดยนำรูปแบบจิตรกรรมประจำชาติมาผสมกับเทคนิคการเขียนภาพแบบสากลจนได้รับความนิยมทั่วไป ประสงค์ ปัทมานุช ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ๓ ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยียมในสาขาจิตรกรรม  ผลงานของประสงค์  ปัทมานุช  ช่วงแรกเป็น งานจิตรกรรมสากล  ใช้สีสดใส เป็นเรื่องราวของขีวิตคนไทย เช่นวัดวาอาราม ช่วงหลังเป็นผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ที่มีการนำเอาแบบแผนของจิตรกรรมประจำชาติ มาผสมจิตรกรมสากลโดยใช้สีและน้ำหนักชิต  เหรียญประชา  ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐(ประติมากรรกรรม)

                                                                "รำมะนา"

         ชิต เหรียญประชา  เป็นประติมากรผู้มีพื้นฐานมาจากช่างแกะสลักงาช้าง ต่อมาได้หันมาสร้างงานประติมากรรมสมัยใหม่ในแนวทางไทยประยุกต์  เคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทอง ๒ รางวัล และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๒ เหรียญเงิน ๒ รางวัล  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาประติมากรรม ผลงานของขิต เหรียญประชา  มีทั้งงานที่แกะสลักไม้ งานโลหะ และงานปลาสเตอร์ ที่แสดงวิถีชีวิตของคนไทย ในด้านต่างๆ ในแนวทางประติมากรรมไทยประยุกต์ โดยตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกจนเหลือเพียงความอ่อนช้อย งดงามที่ลงตัวเฉลิม   นาคีรักษ์   ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๑  (จิตรกรรม)

                                                                    "ลอยกระทง"
       เฉลิม นาคีรักษ์  เป็นศิลปินที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของคนทั่งไป โดยเฉพาะทางด้านจิตรกรรม สีน้ำ และสีฝุ่น เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะจิตรกรรมไทยประยุกต์ และจิตรกรรมสมัยใหม่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนานกว่า ๕๐ ปี เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมหลายแห่ง เคยแสดงนิทรรศการเดี่ยวทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเคยเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนเพาะช่าง ผลงานของเฉลิม นาคีรักษ์ ถ้าเป็นสีน้ำ มักเป็นภาพทิวทัศน์ที่แสดงความแม่นยำในการป้ายพู่กัน  ส่วนผลงานสีฝุ่นและสีน้ำมันนั้นเป็นงานในแนวจิตรกรรมไทยประยุกต์ ที่แสดงถึงประเพณีไทยและแสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริ่งโหมด  ว่องสวัสดิ์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐ (จิตรกรรม)

                                                               "จิตรกรรมไทย"

      โหมด ว่องสวัสดิ์ เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียง ในด้านการออกแบบ และสร้างฉากละคร  งานเขียนภาพ เขียนแบบ เขียนลาย และงานจิตรกรรมฝาผนัง  โหมด ว่องสวัสดิ์ ยังสร้างงานจิตรกรมประจำชาติ และจิตรกรรมสากล  ผลงานของโหมอ ว่องสวัสดิ์ที่เป็นเเนวประจำชาติ การเขียนและการซ่อมภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง  ส่วนผลงานที่เป็นแบบสากลปรากฎบนฉากละครที่เขียนขึ้นพิมาน มูลประมุข  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๑  (ประติมากรรม)

                                                            "ประติมากรรมไทย"

     พิมาน มูลประมุข เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียง ในด้านการปั้นหล่อ มีผลงานปรากฎอยู่ในที่สาธารณะต่างๆ ในรูปแบบของพระพุทธรูป และอนุสาวรีย์ สามารถสร้างผลงาน ได้ทั้งแบบประจำชาติ และแบบสากล ได้รับรางวัลเกียรตินิยมศิลปกรรมปแห่งชาติ  ผลงานของพิมาน มูลประมุข ได้แก่ ภาพนูนสูงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ปั้นหล่อพระพุทธรูปต่างๆ รวมไปถึงพระอริยสงฆ์องศ์สำคัญของเมืองไทยทวี  นันทขว้าง  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๒ (จิตรกรรม)"ดอกไม้"ผลงานจิตรกรรมของ ทวี  นันทขว้าง

ทวี  นันทขว้าง เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม มีผลงานที่เป็นแบบอย่างของตนเอง เคยได้รับรงวัลเกียรตินิยมอันดับ  ๑ เหรียญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ๓ ครั้ง  เกียรตินิยมอันดับ ๒  เหรียญเงิน  ๑  ครั้ง ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจาการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ จิตรกรรมของ ทวี  นันทขว้าง เป็นไปอย่างเรียบๆ  แต่มีความปราณีตและลึกซึ้ง 

สวัสดิ์  ตันติสุข  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๔ (จิตรกรรม)

"กลุ่ม" ผลงานจิตรกรรมของ สวัสดิ์  ตันติสุข

สวัสดิ์  ตันติสุข  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  สามารถสร้างสรรค์งานได้ทั้งสีน้ำมันและสีน้ำ ผลงานที่สวัสดิ์  ตันติสุข สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นภาพนามธรรมแสดงเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีสีสันสดใส งดงาม  ได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทอง  ๒ ครั้ง  เกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน  ๒  ครั้ง และเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๑  ครั้ง  ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจาการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติประยูร  อุรุชาฏะ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๕ (จิตรกรรม)
"คนเหมือน" ผลงานจิตรกรรมของ ประยูร  อุรุชาฎะ

ประยูร  อุรุชาฏะ  เป็นสิลปินและนักวิชาการทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะไทย  มีความามารถสร้างสรรค์ผลงานหลายอย่าง  ทั้งทางจิตรกรรมสีน้ำมัน  สีน้ำ  สีฝุ่น  สีชอล์ก  ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำมันด้านนามธรรม  นอกจากนี้ยังสร้างจิตรกรรมแบบประเพณีและแบบประเพณีผสมสานสมัยใหม่พินิจ  สุวรรณบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐

"ออกแบบเหรียญที่ระลึก " ผลงานการออกแบบของ พินิจ  สุวรรณบุณย์
พินิจ  สุวรรณบุณย์  เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบประณีตศิลปกรรม  เคยได้รับงวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๓  ครั้ง  จาการแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  มีผลงานทางด้านการออกแบบเหรียญกษาปณ์  เหรียญตราต่างๆ  ผลงานทุกชิ้นจัดวางองค์ประกอบของภาพแสงเงา  เส้น  อย่างดีเยี่ยม  นอกจากนั้นยังออกแบบตราไปรษณียากรด้วย


 

กมล  ทัศนาชาลี  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๐

 "The Golddenland  Series /// " ผลงานการออกแบบของ กมล  ทัศนาชาลี

กมล ทัศนาญชลี  เป็นศิลปินในแนวทางแบบใหม่  และสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานไทยและตะวันตก  ผลงานในยุคแรกๆ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย  ส่วนวิธีการเป็นแบบใหม่สากลคลี่คลายไปสู่ความเป็นสากล  ทั้งในลักษณะจิตรกรรมผสม  และอื่นๆ นอกจากนั้น  กมล  ทัศนาญชลี  ยังส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ศิลปะของไทยให้รู้จักกันอย่างกว้างขวางในยุโรปและอเมริกาด้วย


ชำเรือง  วิเชียรเขตต์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๙ (ประติมากรรม)"แดนทิพย์"  ผลงานประติมากรรมของ ชำเรือง  วิเชียรเขตต์

ชำเรือง  วิเชียรเขตต์   เป็นประติมากรรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปั้นหล่อ  ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ประติมากรรมที่นิยมทำกันทั้งในตะวันตกและตะวันออก  ผลงานระยะเริ่มต้นของชำเรือง  วิเชียรเขตต์  มีลักษณะเหมือนจริง  ส่วนใหญ่เป็นภาพปั้นคนหล่อ  ต่อมาจึงมีการตัดทอนรายละเอียดลงจนมีลักษณะเป็นศิลปะนามธรรม

 

ชลูด  นิมเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๑
"ประติมากรรมชนบท" ผลงานประติมากรรม ของ ชลูด  นิ่มเสมอ
ชลูด  นิมเสมอ  เป็นศิลปินผ้มีความเชี่ยวชาญในการสร้งงงานหลายประเภท  ได้แก่ จิตรกรรมภาพพิมพ์   และประติมากรรม  เคยได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๑  เหรียญทอง  จากากรแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ๓  ครั้ง  และรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๑  ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรม     ชลูด  นิ่มเสมอ  มีแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นเฉพาะตน  ทั้งในด้านจิตรกรรม  ภาพพิมพ์  และประติมา


ประหยัด พงษ์ดำ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๑ (ภาพพิมพ์)
"ความรักของแม่" ผลงานภาพพิมพ์ ของ ประหยัด  พงษ์ดำ
ประหยัด  พงษ์ดำ   เป็นศิลปินที่มีความเชี่วชาญทางด้านงานภาพพิมพ์  เป็นผู้ค้นพบกรรมวิธีทางภาพพิมพ์หลายอย่าง  เช่น  การผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์เข้าสู่งานจิตรกรรมเป็นภาพเดียวกัน  เคยได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๑  เหรียญทอง  ประเภทภาพพิมพ์  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ๒ ครั้ง  รางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน  ๔  ครั้ง และรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญเงิน  อีก  ๒  ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม


 

อินสนธ์  วงศ์สาม  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๒ (ประติมากรรม)

"โดดเดี่ยว" ภาพพิมพ์แกะไม้ ของอินสนธ์  วงศ์ สาม
อินสนธ์  วงศ์สาม  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพพิมพ์  แกะไม้  ประติมากรรม  แกะสลักไม้  ต่อมาจึงได้หันมาสร้างประติมากรรมสมัยใหม่ด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ  ผลงานประติมากรรมของ  อินสนธ์  วงศ์สาม  เป็นประติมากรรมตตกแต่งที่มีขนาดใหญ่ แสดงความงดงามของการจัดวางรูปทรงอย่างได้จังหวะและลงตัว


 

จักรพันธ์  โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๓ (จิตรกรรม)

"ดวงตา  นันทขว้าง"  ผลงานจิตรกรรมของ จักรพันธ์  โปษยกฤต

จักรพันธ์  โปษยกฤต  เป็นศิลปินที่มีคว่มเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  สามารถสร้างงานได้หลายแนว  ทั้งแนวไทยประเพณี และศิลปกรรมร่วมสมัย  จิตรกรรมของจักรพันธ์  โปษยกฤต   มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  แสดงเรื่องราวทางวรรณคดี  พุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์  และมีความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริง  ได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน   ๒  ครั้ง  และเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๔  ครั้ง  จาการประกวดสิลปกรรมแห่งชาติถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๔ (จิตรกรรม)

"เสือขบม้า" ผลงานจิตรกรรมของ ถวัลย์   ดัชนี
ถวัลย์  ดัชนี  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  และเป็นศิลปินไทยที่ได้รับความนิยมยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลงานจิตกรรมของ ถวัลย์  ดัชนี   มีลักษณะเป็นภาพลายเส้นปากกาหมึกดำ  ใช้สีน้อยสี  เช่น  สีแดง  สีทอง  แสดงเนื้อหาแนวปรัชญาศาสนา  ที่มีความนุ่มลึก  และแกร่งกร้าว  เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและตะวันตก


 

ประกิต (จิตร) บัวบุศย์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๕ (จิตรกรรม)
."ทิวทัศน์"  ผลงานจิตรกรรมของ ประกิต (จิตร ) บัวบุศย์
ประกิต (จิตร)  บัวบุศย์   เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมทิวทัศน์ที่แสดงบรรยากาศและความงดงามของธรรมชาติ  โดยวิธีการปาดป้านสีน้ำมันด้วยเกรียงลงบนผ้าใบ ให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ชมอย่างดียิ่ง  นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการสร้างานประติมากรรม  ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีผลงานสำคัญๆมากมายหลายอย่าง
ศิลปินแห่งชาติ  หมายถึง ศิลปินผู้มีความสามารถทางศิลปะชั้นเยี่ยมของประเทศไทย

 z
                       

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.